تاريخ : دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ | 10:59 | نویسنده : مامان رکسانا
آموزش دوخت مقنعه بند دارآپلود عكس كوچولوهاي فارسي
يه پارچه مربع يا مستطيل شكل رو اينطوري تا مي كنيد:

آپلود عكس كوچولوهاي فارسي

و دوباره از خط تايي كه مي بينيد تا مي زنيد: شكل ۲
محل برش اين خظهاي خودكاريه، مستطيل كوچيكه مربوط به بندهاي مقنعه ست.
Scarf 2 آموزش دوخت مقنعه بند دار

آپلود عكس كوچولوهاي فارسي

خوب فكر كنم اول اينو بدوزيد بهتره، بعد مي تونيد پايينش رو گرد كنيد. اول دوخت شماره ۱ رو انجام مي ديد،بعد مقنعه رو بر مي گردونيد يه كم چپ و راست مي كنيد خودتون مي فهميد چه جوري بدوزيد، اون مثلثي بالا رو بذاريد تو بمونه و برنگردونيد چون قاط مي زنين…

آپلود عكس كوچولوهاي فارسي


همينطوري نذاريد زير چرخ اول يك بعد دو!اگه اينطوري چرخ كنيد بندها رو به هم دوختيد …آخر سر هم پايين مقنعه رو گرد مي بريد.